Carl Schwenn

Carl Schwenn

Carl Schwenn (1888-1973)

Carl Schwenn var fortrinsvis landskabsmaler. Han søgte især sine motiver i egnene omkring Tibirke og Tisvilde, hvor udsyn over marker mod en høj horisont, spredte træbevoksninger, skovstier og landsbyens vejsving var udgangspunkt for en stor del af hans billeder. Tidlige maleriers detaljerede formsprog ændredes i 1930rne, hvor indtryk fra impressionismen satte spor i malemåden. S. videreudviklede denne udtryksform i senere billeder som f.eks. i Place St. Julien le Pauvre, et bymiljø, hvor en yderligere forenkling af formerne, lysende farver og brede penselstrøg træder frem.

Kilde: Weilbachs kunstnerleksikon